Nadační fond na podporu moravské tradice a kultury

Představte si krojový průvod, slavnostní zdobené pečivo, malované žudro, vyřezávané figurky z betlému…napadne vás jiné slovo, než krása? 

Vyrostly jsme na Moravě a tato krása, pevná ve své tradici a přesto křehká, je navždy v nás. Stejně jako vše křehké potřebuje naši péči – proto chceme sbírat a ošetřovat předměty lidové kultury, které nám naši předkové zanechali. Křehká je také dovednost lidových umělců a řemeslníků – předává se z člověka na člověka. Proto usilujeme také o to, aby se tato šikovnost neztrácela a umění předků se naučily i další generace. 
 

Moravská krása nás spojila v jednom nadačním fondu

Svou vášeň i koníček jsme se po letech soukromé činnosti rozhodly zaštítit oficiálně – chceme o moravské dědictví pečovat tak, abychom mohly být partnery dalších organizací a institucí. Náš zájem přerostl v aktivitu, kterou chceme přispět celé společnosti.
 

Jak chceme Moravskou krásu šířit

Naším dlouhodobým projektem je záchrana umění lidových maléreček a dovednost ornamentu – pořádáme výstavy a organizujeme dílny, kde je předáváme dál. Učíme také textilní techniky, jako je vyšívání, paličkování, pletení, předení, tkaní a jiné. Pleteme z proutí, ze slámy a řežeme ze dřeva, zvládáme základní techniky drátenictví a keramiky. Věnujeme se také pečení a lidovému cukrářství. 
 

Budujeme zázemí v Charvátské Nové Vsi

Nyní také žijeme záchranou stopadesátiletého sedláckého domku, který chceme otevřít veřejnosti nejen jako muzeum zdejšího života, ale zejména jako místo živých tradic. Vybíráme výstavní exponáty a připravujeme zázemí pro dílny, folklorní vystoupení a různorodá setkávání příznivců folkloru a lidového umění. 
 

Máme domácí i zahraniční zkušenosti s výstavami i workshopy 

Pořádáme výtvarné soutěže a workshopy na téma ornamentu s Výtvarnou folklorní akademií. Vydáváme omalovánky a pracovní sešity slováckých ornamentů, na kterých s námi spolupracuje lidová malérečka Marie Švirgová z Lanžhota. Spolupracujeme s krajanskými spolky v zahraničí, zejména v USA, kde jsme uspořádali několik výstav a workshopů ve Washingtonu DC, Atlantě, Cedar Rapids, Chicagu a New Yorku. 
 

Kdo jsme?

Jsme ženy, které spojila láska k lidovým tradicím. Naše zkušenosti a zájmy se vzájemně doplňují a věříme, že to bude přínosem i pro naši veřejnou činnost.

Monika Vintrlíková
Monika Vintrlíková
Členka správní rady
Pochází z Břeclavi, a i když ji práce zavála do zahraničí, na svou rodnou Moravu nezapomněla. Podporuje aktivity, které šíří povědomí o moravské lidové kultuře u nás i v cizině. Podporuje například moravský folklor nejen přes síť českých škol v USA, ale i pořádáním vlastních putovních výstav a workshopů. V roce 2020 se stala honorární konzulkou České republiky pro stát Georgia. V Moravské kráse se podílí po stránce manažerské, investiční a organizační. 
 
Dagmar Benešová
Dagmar Benešová
Členka správní rady
Folklorní tradici rodného Podluží se věnuje už velmi dlouho. Spolupracuje s folklorním souborem Charvatčánek a cimbálovou muzikou Notečka na propagaci a fotografiích. V břeclavské knihovně pořádá Výtvarnou folklorní akademii a soutěže. Zájem o ornament ji přivedl ke spolupráci s lidovými malérečkami a podílí se na výstavách a workshopech doma i v USA. Věnuje se také tradičnímu modrotisku a jeho popularizaci. V Moravské kráse má na starost výstavy a workshopy zaměřené na textil a ornament, věnuje se také vzniku sbírkového fondu.
 
Lenka Panáková Mohwish
Lenka Panáková Mohwish
Členka správní rady
Lenka si vztah k Moravě vytvořila už jako dítě – i když pochází se severu Čech, okouzlila ji malovaná žudra, krása krojů a lidového ornamentu. Nyní už celé čtvrtstoletí žije v USA – je spoluzakladatelkou a prezidentkou České a slovenské školy v Atlantě. Do České republiky často jezdí a nikdy nevynechá pohostinnou Moravu. Má bohatou praxi v  organizování kulturních akcí a podílela se na řadě projektů zaměřených na šíření naší kultury v USA.  Nyní má Lenka na starost naši sesterskou organizaci Moravian Glory.  Věnuje se fundraisingu a komunikaci s americkými partnery.
 
Marie Švirgová
Marie Švirgová
Čestná členka
Je nejvýznamnější lidovou malérečkou na Podluží a celý život bydlí v rodném Lanžhotě. Malování ornamentů se pro ni stalo životní láskou už v dětství. Její precizní a velice dobře čitelný rukopis vyniká skvělou kompozicí a najdete jej na žudrech, mašlích krojů, šátcích ale také koštýřích a keramice. Je také trpělivou učitelkou ornamentu a snaží se své umění předat nové generaci. Proto se podílela na založení Výtvarné folklórní akademie a učila lidové řemeslo také na několika svých cestách do Ameriky. V roce 2018 byla oceněna Jihomoravským krajem jako osobnost v oblasti folkloru. Je také dobrá pekařka, cukrářka a zejména žena, která ráda pomůže i poradí.
 
Michaela Gajdová
Michaela Gajdová
Manažerka nadačního fondu
Rodačka z Lanžhota byla vedena k lásce k folkloru od dětství – její dědeček byl „malér ornamentů“ a babička vyšívala krojové „košele“. V tomto prostředí vyrůstala a přijala řadu tradic za své a v mládí nosila i aktivně kroj. V současné době ve své obci pracuje pro kulturní komisi. Má velký vztah k tradičním řemeslům – ať už je to zájem o staré věci a kroje, anebo aktivní rukodělná činnost. Baví ji například vyšívání, modrotisk a pečení kváskového chleba. V nadačním fondu Moravská krása má na starost projektové řízení, veškerou administrativu a provoz kanceláře.
 
Lucie Pátková
Lucie Pátková
PR & marketing nadačního fondu
Narodila se na Vysočině, ale od studií se posouvá směrem na jih. Aktuálně žije v Brně a k nám na ještě jižnější Moravu pravidelně a ráda jezdí - za místní krajinou, srdečnými lidmi, kteří nedají dopustit na svůj původ a tradice, nebo lahodným vínem. Její vášní je hraní si s písmeny a sdílení toho, co by ostatní mohlo zajímat, bavit, obohatit je a inspirovat. Působí jako lektorka a spoluorganizátorka Letní žurnalistické školy, je editorkou a mediální agentkou projektu Voices in Rowing, spolupracuje s Českých centrem v New Yorku a píše vlastní blog. Její rolí v Moravské kráse jsou vztahy s veřejností, komunikace s médii, tvorba textů, marketing a dohlíží na naše sociální sítě.